Blockbuster privatlivspolitik

1. Om Blockbusters privatlivspolitik

Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og email.

Blockbuster er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores butikker og hjemmesider.

I Blockbuster følger vi disse principper:

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Blockbusters controller (link til Ordliste og Definitioner) er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både i Blockbuster, hos vores underleverandører eller partnere, og hos de instanser, som oplysningerne måtte blive overført til.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning. Privatlivspolitikken og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller servicesbeskrivelser, gælder for Blockbuster og enhver håndtering på vegne af eller for Blockbuster.

Hvert selskab i TDC Group har sin egen privatlivspolitik, som du kan finde på de enkelte selskabers hjemmesider eller via TDC Groups hjemmeside (link).

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til at kontakte vores Kundesupport.

Blockbuster Kundesupport

Hvis du formoder eller kan bekræfte, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundesupport.

Kundesupport sender eventuelle spørgsmål og klager videre til vores databeskyttelsesrådgiver, hvis problemet ikke kan løses af Kundesupport.

Indhold

I vores privatlivspolitik kan du læse om:

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem.
 • Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem.
 • Hvordan beskytter vi dine oplysninger.
 • Dine rettigheder.
 • Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC.
 • Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler.
 • Ordliste og definitioner.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

Blockbuster indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter og services til dig og for at forbedre vores produkter og services. Oplysningene indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger ​​vores produkter eller services. Vores kunderejse nedenfor illustrerer de forskellige trin, det kræver at levere vores ydelser til dig:

Herunder kan du finde generel information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger i de forskellige dele af kunderejsen, og du kan også finde detaljer om de forskellige former for behandling af oplysninger.

Trin 1: Jeg Undersøger

Hvis du registrerer dig hos Blockbuster, indsamles og registreres personlige oplysninger om dig som kunde for at forbedre de services og produkter, vi tilbyder dig. Det gør vi på baggrund af vores såkaldt ’berettigede interesse’, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services, hvor vi blandt andet anvender Business Intelligence (BI), som du kan læse mere om her. Vi sender dig kun marketingmateriale for at informere dig om vores tilbud, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke og dermed sagt ok til det. Vi bruger dine kundeoplysninger på områder som kredit, strategi, produktudvikling, marketing og salg.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk dit navn, e-mail, og kundenummer. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores systemer og vores hjemmesider. I nogle tilfælde indsamler vi oplysningerne f.eks. gennem konkurrence, hvor du har givet tilladelse til, at en tredjepart kan give dine oplysninger videre til os.

Oplysningerne håndteres primært i Blockbuster og TDC Group, men vi benytter os nogle gange af underleverandører eller eksterne partnere til at sende dig reklamer, lave kundeundersøgelser mv.

Som beskrevet er de annoncer og tilbud, vi sender til dig via telefon, brev eller e-mail, baseret på dit samtykke. Det betyder at du kan vælge ikke at modtage denne type information.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Når du lejer eller køber et produkt via Blockbuster, indsamler og behandler vi nogle oplysninger om dig for at kunne oprette din ordre, levere eller ændre det ønskede produkt og for at kunne lave en korrekt regning til dig. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er for det meste baseret på en kontraktuel forpligtelse eller en berettiget interesse for at opfylde vores kunders forventninger.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk dit navn, kundenumer/e-mail. Vi indsamler som regel oplysningerne direkte fra dig som kunde via e-mail eller gennem vores facebook side.

Blockbuster tager sig af al ordrehåndtering, mens levering, installation og eksekvering af ordren kan håndteres af underleverandører, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Vi har naturligvis en databehandleraftale med vores underleverandører for at sikre, at de lever op til EU's krav til håndtering af personoplysninger. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ’Jeg bruger’.

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af oplysninger, der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af ​et produkt eller en service (fakturering).
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med et produkt eller en service.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruger

Her indsamler vi oplysninger om dit forbrug, altså hvilke film du har lejet, købt eller gjort til favoritter som kunde hos Blockbuster. Det gør vi bl.a. for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. Vores juridiske grundlag for denne indsamling af oplysninger er både kontraktuelle forpligtelser og vores berettigede interesse.

Du kan som bruger logge på med et tredjepartsprodukt (Facebook), og Blockbuster kan anvende tredje parts værktøj til markedsføring gennem anvendelse af tredje part indsamlede oplysninger.

Når du tager et af ​​vores produkter eller services i brug, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (trin 2).  Vi indsamler lokationsdata for at kunne efterleve en rettigheds politik, som er et krav om afspilning indenfor et geografisk område.

Den type oplysninger, vi indsamler eller skaber, og hvordan vi håndterer og beskytter dem, er beskrevet i detaljer for hvert produkt og/eller service under Produkter og Services.

Jeg betaler

Vi tilbyder, at du kan gemme dine betalingsoplysninger, så at du lettere kan leje eller købe film fremover.  Blockbuster indsamler dine oplysninger for at kunne sende dig en regning.  Vi gemmer historiske økonomiske data af hensyn til told og skat, data som er til rådighed for dig på hjemmesiden, som en del af dataportabilitet. Historisk data gemmes i 5 år.

De oplysninger, vi normalt indsamler til disse formål, er dit navn, e-mail og eventuelle betalingsoplysninger. Oplysningerne er baseret på dit kundeforhold, og vi behandler dem i vores systemer.

Vores finans afdeling kan i forbindelse med regnskabs processer (fx fakturering) sende de relevante informationer der skal anvendes, til vores 3. part underleverandør, som godt kan være udenfor EU.

Jeg har et problem

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din service hos Blockbuster. Det kan være være spørgsmål til din regning, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har brug for hjælp. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse, alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde. Vi yder som hovedregel fjernsupport, hvor vi forsøger at hjælpe dig via den kanal, du kontakter os igennem, f.eks. over email eller via Facebook.

De personoplysninger, vi derudover behandler, afhænger af, hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis den f.eks. drejer sig om din regning, vil vi indsamle oplysninger om dit forbrug, dine regninger og betalingsforhold. Hvis din forespørgsel drejer sig om noget specifikt indhold, vil vi søge på oplysninger om det pågældende indhold. Oplysningerne indsamler vi gennem vores systemer i Blockbuster og TDC Group.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU. Du kan læse mere om dette under Adgang og deling af Oplysninger. Under Produkter og services kan du læse mere om, om nogle af ​​dine personlige oplysninger gives videre til en underleverandør, og om denne underleverandør befinder sig udenfor EU.

Jeg deler

Her giver vi support til dig som kunde eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform. Hvis du har brug for support, beder vi dig kontakte Blockbuster på samme måde som under ’Jeg har et problem’. I markedsføringssammenhæng bruger vi dine kundeoplysninger til at udvælge målgrupper, der er relevante for vores marketingmateriale og bannervisning. Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet bannerannoncering og annonceplacering er Blockbusters berettigede interesse.

De oplysninger, vi normalt bruger til disse formål, er normalt navn, e-mail og telefonnummer. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler gennem vores systemer, til at gøre markedsføringsmaterialet så relevant som muligt relevant for dig som kunde.

Trin 4: Jeg forlader

Her har du som kunde valgt at stoppe din konto hos Blockbuster. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke din adgang til Blockbusters tjenester. Det er en kontraktuel forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde specifikationerne under Produkter og services. Når vi har slettet en konto, kan den handling ikke fortrydes og kontoen kan ikke genskabes.

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger for et bestemt produkt og/eller en service:

 • <Produkt- eller servicenavn>
 • <Produkt- eller servicenavn>
 • <Produkt- eller servicenavn>
 • <Produkt- eller servicenavn>
 • ...

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller af ikke-juridiske grunde som marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Som registreret har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Blockbuster sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke.

Blockbuster opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, når vi hjælper dig i et af trinnene i Blockbusters kunderejse, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig en service eller et produkt. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler undtagelsesvist oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

 • Blockbuster benytter services fra underleverandører, som i den forbindelse behandler dine data, og vi overfører kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Blockbuster, når du har givet dit samtykke til det.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retlige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores servicevilkår, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerheds- eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på TDC Groups eller filmselskabernes ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Du kan læse mere om, hvilke typer af oplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under Produkter og services.

3.2 Opbevaring af oplysninger

Blockbuster ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv.

Vi har en generel politik om, hvor længe vi gemmer bestemte typer oplysninger, men der kan dog være undtagelser fra politikken, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under Produkter og services, der indeholder informationer om, hvor længe oplysningerne gemmes for hvert produkt eller service.  

Vi ønsker også sikre, at datalagringstiden (den periode, vi gemmer dine oplysninger), som vi har i vores egne systemer, også gælder for vores underleverandører. De ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere, end vi gør.

4. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre, at behandlingen af ​​dine oplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et informationssikkerhedsstyringssystem baseret på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pension) standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at Blockbusters IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

VI lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. Du kan læse mere om disse krav under Produkter og services.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både i Blockbuster og hos vores underleverandører, så vi sikrer, at hele ​​serviceforsyningenskæden er sikker, og vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller.

Nogle af vores tjenester er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, TDC Group og Blockbuster bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5. Dine rettigheder

Vi respekterer dine rettigheder, og de oplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at få eksporteret og frabede dig behandlingen af ​​dine oplysninger. Blockbuster handler i den forbindelse i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personlige oplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få indsigt i, korrigere (via selvbetjening), eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.

5.1. Oplysningspligt

Som Blockbuster-kunde har du ret til at få oplysninger om de personlige oplysninger, som vi behandler. Blockbuster bestræber sig på at du via hjemmeside kan få adgang til alt registreret data om dig.

De personlige oplysninger, som Blockbuster kan give dig oplysninger om, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger. Du kan læse mere om følgende oplylsninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af ​​profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personlige data.

Du kan også bede om at få en kopi af dine personlige oplysninger. Læs mere under Ret til indsigt længere nede på denne side.

5.2. Ret til indsigt

Som kunde hos Blockbuster har du ret til at få dine personlige oplysninger tilsendt. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal TDC Group bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger. Denne bekræftelsesproces gennemføres via NemID.

I tilfælde af, at Blockbuster behandler personlige oplysninger om dig, kan vi på din anmodning sende dig informationer om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevant, detaljerne og betydningen af ​​profilering eller automatiserede beslutninger på dine personlige data.

Du kan bede om at få overført dine oplysninger ved at kontakte vores kundesupport. Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at overførslen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. Ret til at korrigere

Blockbuster sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at benytte selvbetjening via hjemmesiden og rette dine data derfra.

Blockbuster har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den ikke har noget formål.

Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundesupport. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.4. Ret til sletning

Blockbuster har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personlige oplysninger, der ikke er omfattet af loven, har Blockbuster en standard sletningspolitik for at sikre, at ingen personlige oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af TDC Group, når:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde hos Blockbuster, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne).
 • Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning. Du har dog ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:
 • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
 • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
 • af hensyn til almen interesse.
 • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
 • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få slettet dine oplysninger ved kontakte vores Kundesupport. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til Blockbuster. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når:

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Blockbuster behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget, vil Blockbuster begrænse behandlingen som beskrevet nedenfor.

5.7. Ret til at begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:

 • Du mener, at oplysningerne er forkerte. Blockbuster standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • Blockbuster ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi er dog berettiget til at beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 • Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
  • med dit samtykke.
  • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
  • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fået begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, informerer vi dig inden begrænsningen af ​​behandlingen er løftet.

6. Generel information om datasikkerhed og privatlivspolitik i TDC

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Blockbuster og vores partnere og underleverandører lever op til databeskyttelsesforordningen og til de sikkerhedskrav, vi mener er nødvendige for at sikre ​​dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne, overtrædelser af personoplysninger, og klager som ikke kan løses af Blockbuster.

6.2 Ændringer i politikken

Vi gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger, og denne webside vil derfor afspejle dette. Sker der ændringer i de produkter eller services du modtager, får du en email fra os, der beskriver det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via e-mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af oplysninger relateret til et bestemt produkt og/eller sevice.

https://support.blockbuster.se/hc/sv

https://support.bbaws.net/hc/da

https://support.blockbuster.fi/hc/fi

Loading spinner