Blockbusters generelle persondatameddelelse

Hos Blockbuster lever vi af den digitale udvikling og ønsker at passe godt på de data, som følger med denne udvikling. Det gælder oplysninger om både vores kunder og vores medarbejdere.

I Blockbuster ønsker vi at være en troværdig og transparent virksomhed, der går foran, som det gode eksempel.

1. Om Blockbusters persondatameddelelse

Når du bruger Blockbusters produkter og services, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. 

Opbygning

Blockbusters persondatameddelelse er bygget op af en generel meddelelse (dette dokument), og flere specifikke meddelelser, som redegør nærmere for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med din brug af Blockbusters produkter og services.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C afgør, til hvilke formål Blockbuster må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.

Blockbuster Kundeservice: kundeservice@blockbuster.dk

Du kan også kontakte Nuuday-koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk

Indhold

I vores persondatameddelelse kan du læse:

 • hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvordan vi bruger dem
 • hvem der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem
 • hvordan vi beskytter dine personoplysninger
 • om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger
 • generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker
 • hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

Blockbuster indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningene indsamles eller skabes, når du fx besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller services. Kunderejsen nedenfor illustrerer de forskellige trin, der forudsætter, at vi indsamler data, så vi kan levere vores ydelser til dig:

Figur af Blockbusters kunderejse

Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.

Trin 1: Jeg Undersøger

Når du besøger Blockbusters hjemmeside eller du i øvrigt tager kontakt til os, indsamler vi personoplysninger om dig.

Personoplysningerne, som vi indsamler når du kontakter os, kan være navn, telefonnummer, e-mail, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har lejet og købt hos os. Vi får oplysningerne fra dig selv eller indsamler dem gennem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, fx i forbindelse med kundeundersøgeler (surveys) eller hvis du deltager i en konkurrence.
Du kan læse mere om persondatabehandling i forbindelse med Nuudays brug af surveys her Persondatameddelelse for kundetilfredshedsundersøgelser.

Vi sender kun annoncer og tilbud til dig over telefon eller e-mail, hvis du givet os lov til det.

Vi behandler desuden personoplysninger for at opdage og forhindre ulovlig brug eller misbrug af vores netværk og tjenester.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af os i Blockbuster, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper os med at udføre kundeundersøgelser, udsende markedsføringsmateriale mv.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Blockbuster indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere de produkter og/eller services, som du som kunde vælger at få leveret af os og for at kunne ændre et kundeforhold. Oplysningerne behandles til håndtering af ordrer og levering af produkter og services, hvilket vil sige til opfyldelse af kontrakten mellem dig og os.

De personoplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk dit navn, dit kundenummer, dit brugernavn og din mailadresse (eventuelt din mail tilknyttet din Facebook profil, hvis du logger ind med Facebook-login). Oplysningerne indsamler vi fra dig selv og Facebook, hvis du logger ind med dit Facebook-login.

Den konkrete behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af produkter eller services er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

I forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service fra Blockbuster, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. Hvis vi behandler dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service til markedsføring overfor dig, sker dette på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af de oplysninger, der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af produktet eller servicen.
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med produktet eller servicen.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, fx Facebook.

Jeg bruger
Blockbuster behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services, fx hvilke film du har lejet, købt eller gjort til favoritter som kunde hos os. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din kvittering.

Når du tager et af vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger vores produkter eller services, fx indsamler vi lokationsdata, for at vi kan efterleve moms lovgivningen, som kræver, at vi registrerer og tjekker vores kunders geografiske område, ligesom vi også registrerer data fra cookies, der skabes, når du bruger vores hjemmesider.

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i delmeddelelsen for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig.

I visse tilfælde kan vi også lovmæssigt være pålagt at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.

Jeg betaler

Blockbuster behandler også de personoplysninger, som du gav os, da du tilmeldte dig et af vores produkter eller services (se trin 2) for bl.a. at kunne følge op på dine betalinger og for at forbedre vores forretningsgange og systemer til betaling.

De personoplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn og mailadresse samt mobilnummer eller eventuelle betalingsoplysninger. De relevante oplysninger indsamles via vores systemer og afhænger af den service, du har valgt. Behandling af mobilnummer (til MobilePay) og betalingskortoplysninger varetages af Blockbusters betalingspartner

Vi behandler dine personoplysninger til disse formål for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, herunder mulighed for at kunne betale.

Jeg har et problem

Blockbuster behandler dine personoplysninger, når vi hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have til din service hos os. Det kan fx være spørgsmål til din kvittering, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til din profil på hjemmesiden.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse din mailadresse via mail. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den fx drejer sig om din ordre, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende ordre. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support, kan befinde sig uden for EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv.

Jeg deler

Blockbuster behandler dine personoplysninger, når du som kunde eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når vi bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med os, fx i forbindelse med support via sociale medier, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse din emailadresse og brugernavn via mail. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad din forespørgsel drejer sig om. Hvis den fx drejer sig om hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Nye personoplysninger får vi fra dig selv.

Vi bruger også sociale medier og andre 3. parter til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er din mailadresse, de Nuuday-produkter eller -services du har, dit forbrug af film mv gennem Blockbusters services samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne har vi enten fået direkte af dig eller ved opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler. Blockbuster videregiver oplysningerne til de sociale medier og andre virksomheder, som hjælper os med at målrette markedsføringen

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support og målrettet markedsføring, kan befinde sig udenfor EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores behandling og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med vores målrettede annoncering via sociale medier og andre 3. parter.

Jeg forlader

Blockbuster behandler dine personoplysninger for at kunne lukke din konto hos os i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for, for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun din mailadresse og brugernavn. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker en anden kundes konto. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi din konto i vores systemer.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette under punktet ”Produkter og services”.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser.

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger for et bestemt produkt eller en service:

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder fx til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. 

3 Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i kunderejsen hos os, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig et produkt eller en service. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

 • For at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Blockbuster, når du har givet dit samtykke til det.
 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor Blockbuster, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på Nuuday eller filmselskabernes ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en partner eller underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU. Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.

Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

3.2 Opbevaring af personoplysninger

Blockbuster ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller sevice indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.  

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningenskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

Nogle af vores services er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5. Dine rettigheder

Blockbuster respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har bl.a. ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

5.1. Oplysningspligt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Informationen finder du i denne persondatameddelelse.

5.2. Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

https://support.bbaws.net/hc/da/requests/new kan du anmode om at få udleveret dine oplysninger. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at udleveringen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. Ret til at korrigere

Blockbuster sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.4. Ret til sletning

Blockbuster har en slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt. Herudover kan du selv bede om at få slettet personoplysninger om dig.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.5. Ret til dataportabilitet


Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:
 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker på baggrund af en interesseafvejning af vores og dine formål og hensyn.

Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Gør du indsigelse mod denne behandling må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

5.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk

6 Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker

 

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

Nuudays databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Blockbuster og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af Blockbuster.

6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret 10. januar 2023.

 

Loading spinner