Hvis du ønsker at klage!


Har du en klage, skal du først skrive til Blockbuster eller bruge vores elektroniske klageformular. Blockbuster træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.
 
Hvis du ikke er tilfreds med Blockbusters afgørelse kan du klage til:

Klageportalen for Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 72405600
www.naevneneshus.dk
 
Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: kundeservice@blockbuster.dk.

Loading spinner