Browseren du anvender understøtter desværre ikke afspilning af film. Vi anbefaler, at du henter Google Chrome eller Microsoft Edge.
Stop navigation  
 

Blockbuster er sponsor af Robert Prisen

BLO­CK­BU­STER er ho­ved­sponsor af Robert Prisen 2018, og det er fjerde år, at BLO­CK­BU­STER støt­ter den dan­ske filmpris. BLO­CK­BU­STER har en stra­te­gi om at støt­te dansk film i alle lag og på tværs af genrer. Der­for støt­ter vi, ud over Robert Prisen og CPH PIX, også min­dre formål og filmevents, som fx gen­re­films­festi­va­len Blo­dig We­e­kend for gy­ser-og hor­r­or­film. Vi støt­ter hele vækst­la­get, blandt andet med finansiering til pro­duk­tio­n af kort­film og web-se­ri­er, og vi er også sponsor af HUGO Awards, som er de stu­de­ren­de på Film-og me­di­e­vi­den­skabs film award. Hvert år strea­mer vi live fra Robert Prisen her: www.blockbuster.dk/robertprisen, og i 2017 så 30.000 mennesker med på aftenen. Blockbuster ønsker kort sagt at spille en ak­tiv rol­le i ud­vik­lin­gen og ud­bre­del­sen af dansk film, som er en af grund­stenene i vo­res strea­m­inguni­vers.

Robert Prisen

Danmarks Film Akademi blev stiftet i 1982 af en stor gruppe personer fra filmbranchen, og Robert Prisen blev afholdt som en egentlig prisuddeling for første gang i 1984. Filmakademiets fornemmeste opgave er at fremme film som en selvstændig kunstart. Formålet søger man at fremme ved blandt andet at afholde filmvisninger med kunstnerisk interessante film og fremvisninger af kortfilm for filmakademiets medlemmer, ligesom man også hylder danske film i bredere forstand, når der hvert år uddeles Robert Priser.

Vindere

Det er medlemmerne af Danmarks Film Akademi, der hvert år stemmer om, hvilke film, tv-serier og personer der skal nomineres og i sidste ende hædres med Robert-priserne. Kategorierne favner en bred vifte af filmiske discipliner, men i dokumentarfilmkategorien er det et udvalg af fagligt kvalificerede personer, som udvælger de film, der skal nomineres. Medlemmerne nominerer på baggrund af deres beskæftigelse i filmbranchen. På den måde sikrer man, at det er de bedste film og de dygtigste personer, der bliver nomineret. Det er kun medlemmer af Danmarks Film Akademi, der kan stemme og dermed udpege de film eller fagpersoner, de synes, har gjort det bedst i løbet af filmåret. Et par uger før Robert Prisen samler filmakademiet alle de nominerede. Her benytter filmakademiet lejligheden til at hylde alle nominerede, give instrukser om selve gallashowet og selvfølgelig møde pressen.

Årets danske spillefilm

• Vinterbrødre / Masterplan Pictures, Producere: Julie Waltersdorph & Per Damgaard Hansen, Instr.: Hlynur Pàlmason

Årets børne- og ungdomsfilm

• Den utrolige historie om den kæmpestore pære / Nordisk Film Production A/S, Producere: Thomas Heinesen & Trine Heidegaard, Instr.: Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick & Jørgen Lerdam

Årets instruktør

• Hlynur Pálmason / Vinterbrødre

Årets mandlige hovedrolle

• Elliott Crosset Hove / Vinterbrødre

Årets kvindelige hovedrolle

• Amanda Collin / En frygtelig kvinde