Browseren du anvender understøtter desværre ikke afspilning af film. Vi anbefaler, at du henter Google Chrome eller Microsoft Edge.
Stop navigation  

Sådan nulstiller du din adgangskode

Opdateret 18/01/2017

Har du glemt din adgangskode kan du altid få en ny her

Kan du stadig ikke logge ind kan du få hjælp på fra kundeservice her.

 

Din BLOCKBUSTER adgangskode skal indeholde:

  • 8 til 32 tegn

  • Mindst ét stort og ét lille bogstav

  • Mindst to tal

  • Må ikke indeholde æ, ø eller å

  • Må ikke indeholde tre ens tegn efter hinanden

En gyl­dig ad­gangs­ko­de kun­ne være Cirkus1234

Grun­den til at din ad­gangs­s­ko­de skal have så høj sik­ker­hed, er for at be­skyt­te din kon­to mest mu­ligt.
Har du gemt dit be­ta­lings­kort på din pro­fil, er det vig­tigt at din kon­to er be­skyt­tet.