Browseren du anvender understøtter desværre ikke afspilning af film. Vi anbefaler, at du henter Google Chrome eller Microsoft Edge.
Stop navigation  

Hvordan bruger jeg Airplay med mit Apple TV

Opdateret 15/07/2016

For at se BLOCKBUSTER på dit Apple TV, skal du aktivere Airplay funktionen på din iPhone eller iPad.

Husk at sikre dig, at enhederne er tilsluttet det samme netværk, og at dit Apple TV er tændt. 

- Når du har startet en film, skal du trykke på Airplay-ikonet som du finder i øverst til højre.

- Du kan nu vælge dit Apple TV i listen over tilsluttede enheder på skærmen.

- Nu bliver nu tilkoblet din Apple TV og afspilningen vil fortsætte på dit tilkoblede TV.

Hvis du oplever problemer med Airplay kan du få hjælp her.